LỊCH KHAI GIẢNG

ẤN VÀO ĐÂY ĐĂNG KÝ HỌC

HOẶC ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

LỚP SƠ CẤP 1:  

( ấn vào đây để đăng ký )

LỚP SƠ CẤP 2:  

( ấn vào đây để đăng ký )

LỚP TRUNG CẤP 1:  

( ấn vào đây để đăng ký )

 

 

LỚP LUYỆN NÓI CẤP TỐC:  

( ấn vào đây để đăng ký )

TOPIK II CẤP 4,5,6

( ấn vào đây để đăng ký )

 

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM TRỰC TIẾP VÀ HỌC ONLINE

error: Content is protected !!