KIỂM TRA LUYỆN ĐỀ TOPIK I

1.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - https://www.tienghanthaybeo.com/ ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

Luyện đề Topik II

999.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn...
Read More

Kiểm tra từ vựng TOPIK II

1.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

TOPIK II ( Nghe – Đọc -Viết ) Cấp 3,4,5 với thầy Béo

2.600.000₫2.499.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

[TOPIK II – Đọc] Đỗ TOPIK II cấp 3,4,5 với thầy Béo – Kỹ Năng đọc

1.200.000₫999.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

TOPIK II – Nghe, Viết – [ Đỗ ngay TOPIK II 3,4,5] với thầy Béo CHoi Wonseok

1.699.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

[TOPIK II – 듣기] Kỹ năng nghe TOPIK II ( Cấp 3,4,5,6 ) – 100% thầy Choi Wonseok giảng dạy

999.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

[Học Viên ở Nước ngoài ] KỸ NĂNG VIẾT – 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

999.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More

NEW [ÔN THI TOPIK II – ONLINE] KỸ NĂNG VIẾT – 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

999.000₫
Lifetime access All levels
Giới thiệu về giảng viên THẦY CHOI WONSEOK THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng...
Read More
error: Content is protected !!